תנך - ספר דברי הימים ב פרק לב פסוק ז

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: