תנ"ך - וכהצר לו חלה את־פני ה' אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...