תנ"ך - ויסר את־אלהי הנכר ואת־הסמל מבית ה' וכל־המזבחות אשר בנה בהר בית־ה' ובירושלם וישלך חוצה לעיר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...