תנ"ך - ויכן ויבן את־מזבח ה' ויזבח עליו זבחי שלמים ותודה ויאמר ליהודה לעבוד את־ה' אלהי ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...