תנ"ך - ויתר דברי מנשה ותפלתו אל־אלהיו ודברי החזים המדברים אליו בשם ה' אלהי ישראל הנם על־דברי מלכי ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...