תנ"ך - ולא נכנע מלפני ה' כהכנע מנשה אביו כי הוא אמון הרבה אשמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...