תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק לד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים