תנ"ך - דברי הימים ב פרק לד פסוק א - בן־שמונה שנים יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...