תנ"ך - דברי הימים ב פרק לד פסוק ב - ויעש הישר בעיני ה' וילך בדרכי דויד אביו ולא־סר ימין ושמאול:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...