תנ"ך - דברי הימים ב פרק לד פסוק ה - ועצמות כהנים שרף על־מזבחותים מזבחותם ויטהר את־יהודה ואת־ירושלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...