תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק לה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים