תנ"ך - ותכון העבודה ויעמדו הכהנים על־עמדם והלוים על־מחלקותם כמצות המלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...