תנ"ך - ויסירו העלה לתתם למפלגות לבית־אבות לבני העם להקריב לה' ככתוב בספר משה וכן לבקר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...