תנ"ך - דברי הימים ב פרק לה פסוק יט - בשמונה עשרה שנה למלכות יאשיהו נעשה הפסח הזה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...