תנ"ך - ועמדו בקדש לפלוגת בית האבות לאחיכם בני העם וחלקת בית־אב ללוים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...