תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק לו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים