תנ"ך - ויעש הרע בעיני ה' אלהיו לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...