תנ"ך - וכל כלי בית האלהים הגדלים והקטנים ואצרות בית ה' ואצרות המלך ושריו הכל הביא בבל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...