תנ"ך - כה־אמר כורש׀ מלך פרס כל־ממלכות הארץ נתן לי ה' אלהי השמים והוא־פקד עלי לבנות־לו בית בירושלם אשר ביהודה מי־בכם מכל־עמו ה' אלהיו עמו ויעל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...