תנ"ך - ומכלי בית ה' הביא נבוכדנאצר לבבל ויתנם בהיכלו בבבל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...