תנ"ך - בככר הירדן יצקם המלך בעבי האדמה בין סכות ובין צרדתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...