תנ"ך - דברי הימים ב פרק ה פסוק י - אין בארון רק שני הלחות אשר־נתן משה בחרב אשר כרת ה' עם־בני ישראל בצאתם ממצרים: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...