תנ"ך - דברי הימים ב פרק ה פסוק יג - ויהי כאחד למחצצרים למחצרים ולמשררים להשמיע קול־אחד להלל ולהדות לה' וכהרים קול בחצצרות ובמצלתים ובכלי השיר ובהלל לה' כי טוב כי לעולם חסדו והבית מלא ענן בית ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...