תנ"ך - דברי הימים ב פרק ה פסוק ג - ויקהלו אל־המלך כל־איש ישראל בחג הוא החדש השבעי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...