תנ"ך - דברי הימים ב פרק ה פסוק ד - ויבאו כל זקני ישראל וישאו הלוים את־הארון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...