תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק ו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים