תנ"ך - דברי הימים ב פרק ו פסוק לז - והשיבו אל־לבבם בארץ אשר נשבו־שם ושבו׀ והתחננו אליך בארץ שבים לאמר חטאנו העוינו ורשענו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...