תנ"ך - דברי הימים ב פרק ו פסוק ד - ויאמר ברוך ה' אלהי ישראל אשר דבר בפיו את דויד אבי ובידיו מלא לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...