תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים