תנ"ך - דברי הימים ב פרק ז פסוק ב - ולא יכלו הכהנים לבוא אל־בית ה' כי־מלא כבוד־ה' את־בית ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...