תנ"ך - דברי הימים ב פרק ז פסוק ט - ויעשו ביום השמיני עצרת כי׀ חנכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...