תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק ח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים