תנ"ך - אז העלה שלמה עלות לה' על מזבח ה' אשר בנה לפני האולם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...