תנ"ך - ולא סרו מצות המלך על־הכהנים והלוים לכל־דבר ולאצרות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...