תנ"ך - דברי הימים ב פרק ט פסוק כח - ומוציאים סוסים ממצרים לשלמה ומכל־הארצות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...