תנ"ך - דברי הימים ב פרק ט פסוק ל - וימלך שלמה בירושלם על־כל־ישראל ארבעים שנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...