תנ"ך - ספר במדבר

Book of Numbers

מספר הסדרים: 33

מספר הפרשיות: 158

מספר הפרקים: 36

מספר הפסוקים: 1288

מספר המילים: 16408

מספר האותיות: 63529