תנ"ך - במדבר פרק א פסוק טז - אלה קריאי קרואי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...