תנ"ך - במדבר פרק א פסוק לה - פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...