תנ"ך - במדבר פרק א פסוק ד - ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית־אבתיו הוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...