תנ"ך - במדבר פרק א פסוק מג - פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...