תנ"ך - ספר במדבר פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים