תנ"ך - ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...