תנ"ך - במדבר פרק י פסוק כג - ועל־צבא מטה בני מנשה גמליאל בן־פדהצור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...