תנ"ך - במדבר פרק י פסוק כט - ויאמר משה לחבב בן־רעואל המדיני חתן משה נסעים ׀ אנחנו אל־המקום אשר אמר ה' אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי־ה' דבר־טוב על־ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...