תנ"ך - במדבר פרק י פסוק ה - ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...