תנ"ך - ספר במדבר פרק יא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים