תנ"ך - וישמע משה את־העם בכה למשפחתיו איש לפתח אהלו ויחר־אף ה' מאד ובעיני משה רע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...