תנך - ספר במדבר פרק יא פסוק כ

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: