תנ"ך - הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את־כל־דגי הים יאסף להם ומצא להם: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...